Taşınmaz Mal Satış İhalesi
İhale Tarihi Kurum Dosya
26.12.2013 Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü